وبلاگ #ردیاب حیوانات مزرعه


چرا از ردیاب حیوانات وحشی استفاده می شود؟

داده های ردیابی حیوانات به ما کمک می کند تا درک کنیم که چگونه افراد و جمعیت در مناطق محلی حرکت می کنند ، در اقیانوس ها و قاره ها حرکت می کنند و هزاره ها تکامل می یابند.

بیشتر بخوانید  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING